معرفی اعضای مجرب تیم ما

تیم دریم دیزاینر (طراح رویا)


محمد یوسف نقابی
محمد یوسف نقابی طراح ارشد و مدیر
نیما پورارشدی
نیما پورارشدی طراح ارشد و مدیر
محمد کاویانی مدیر بخش گرافیک
علی عسگری طراح و توسعه دهنده

همه ی اعضای تیم


نیما پورارشدی نیما پورارشدی
طراح ارشد و مدیر نیما پورارشدی
مدیر بخش گرافیک محمد کاویانی
محمد یوسف نقابی محمد یوسف نقابی
طراح ارشد و مدیر محمد یوسف نقابی
Empty Team Empty Team
مدیر فروش رضا شکیبی
طراح و توسعه دهنده علی عسگری
Empty Team Empty Team
توسعه دهنده حسین محمدی

کار ما چطور است؟ نظرات خود را برای ما بیان کنید!تماس بگیرید